Sounder SIGN UP FOR FREE
Radio Akustika Niš

Radio Akustika Niš

By Radio akustika Niš

ABOUT THIS PODCAST

Prevelika centralizacija Srbije onemogućila je da se čuje glas sa lokala.

Tim koji uveliko tumači društvene teme pokrenuo je projekat „Radio akustika Niš“. Ime je svojevrsni tribjut istoimenoj fabrici u okviru Elektronske industrije Niš koja je proizvodila radio tehniku.

Svakodnevni opinion-makers podcast sa temama od globalnog i nacionalnog interesa, ali obrađenih na osnovu iskustva ljudi sa juga Srbije. U svakodnevnim epizodama od po 45 minuta do sat vremena obrađujemo teme od nacionalnog interesa onako kako one izgledaju iz Niša.

U javnoj sferi nedostaje pogled na društvene fenomene koji dolaze sa juga Srbijei nadamo se da će ovakav sadržaj zbog svoje različitosti proširiti kontekst određeni važnih tema i van Beograda i obogatiti naš društveni dijalog.